ANAFARTA OTELİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Sürdürülebilirlik; yaşamak için ihtiyacımız olan her şeyi, doğal dengeyi bozmadan gelecek nesillerin faydalanabileceği şekilde üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir.

 

 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı;   “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma” olarak tanımlanmaktadır Sürdürülebilir Turizm ve kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincinde ve uygulama için kararlıyız.

Sürdürülebilir yaşamın en temel ve en önemli amaçlarından biri,
“Kaynakların Korunması ve Sürekliliğinin Sağlanması” olarak değerlendirilmektedir.

Sürdürülebilir Turizm; yerel kaynakları koruması, yaşam kalitesini yükseltmesi, turistik tüketicilerin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek düşünülerek karşılanması, ülkenin kültürel bütünlüğüne ve çevresine uygun turizm kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, değerlerimiz ve politikalarımız bu sorumluluklarımızı yerine getirirken biz yön vermektedir.

Vizyonumuz

Çevreye duyarlı adımlarla, kalite tabanına dayalı olarak sürekli büyüyen ve gelişen, müşterilerinin, çalışanlarının ve pay sahiplerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutan, toplum ve çevre için değer yaratan, kalite standartlarını en üst düzeyde tutan, Dünya’daki hedef pazarlarda lider ve iş mükemmeliyetine ulaşmış bir şirket olmak.

Misyonumuz

Şirketimiz , değerleri olan kalite, müşteri memnuniyeti, insana odaklılık, ekip ruhu, dayanışma ve globalleşme, çevreye duyarlılık ve etik değerler ile yönetim sistemini, tedarikçiyi, çalışan ve ürün performansını sürekli iyileştirerek koşulsuz müşteri memnuniyetini kesintisiz sağlarken bu sayede de pazarda lider olmayı ve lider kalmayı hedeflemektedir.

RAPOR HAKKINDA

Sürdürülebilir Turizm ve Yeşil Evrim için tesisimizin sürdürülebilirliği için hizmet süreçlerini, uygulamalarını ve alt yapısını da buna uygun hale getirmektir. Buna bağlı olarak uygulamaya geçirilen teknik hususlar sayesinde; enerji ve su tüketiminde azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi, kimyasal kullanımın minimum düzeye indirilmesi ve çevre dostu çözüm yöntemlerinin uygulanması gibi hem ekonomik hem de çevreci anlamda pozitif sonuçlar elde edilmesi hedeflemekteyiz.

ANAFARTA OTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Tanım olarak sürdürülebilirlik; yaşamak için ihtiyacımız olan her şeyi, doğal dengeyi bozmadan gelecek nesillerin faydalanabileceği şekilde üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir. Anafarta Otel olarak misafir memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak en iyi kalitede hizmet vermek tesisimizin ana hedefidir. Bu hedef doğrultusunda;

Yasal gereklilikler

Anafarta Otel tüm ürün ve hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke edinmiştir.

 Çalışanlarımızın Güvenliği ve insana yatırım

Personelimiz en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip edilmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır.

Misafir Memnuniyeti – Misafir Güvenliği – Misafir Odaklılık

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir.

Çevreye Saygı Doğal

Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek ve doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedeflerimizdendir.

Enerji Tasarrufu

Anafarta Otel  tesisimiz enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeyi esas edinmiştir.

 Gıda Güvenliği – Hijyen

Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenlik sistemini uygulamak, sürekli iyileştirmek ve tesisimiz genelinde hijyen şartlarını ön planda tutmak prensibimizdir.

Yatırımcımız ve İş Ortaklarımız

Çalışanlarına huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayan ve aynı hedefi paylaştığımız iş ortaklarımızın beklenti ve gereksinimlerini çok iyi tespit ederek, en uygun maliyet ile rakiplerimizden daha iyi hizmet vermek için çalışırız.

 

Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilir

Satın alma Uygulamaları Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin çoğu yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yaparız. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden tesisimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.

Çocuk İstismarı ve Taciz

Çocukların korunması için herkesin sorumluluk taşıması gerektiğine inanıyoruz. Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunu ve alakalı olduğumuz tüm çocukların fiziki ve zihinsel tacizden korunmasının temel görevimiz olduğunu biliyoruz. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden tesisimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlılığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.

Dünya’da saygın olabilmek için çevreye ve Dünya’ya saygılıyız.

Anafarta Otel misafirlerinin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflemektedir.
Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

 

ÇEVRE YÖNETİMİ
 • 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tesisimizde misafirlerimize konuyla ilgili bilgilendirme broşürü yapılmaktadır.
 • Çevrenin korunması ve Sürdürülebilir Çevre konularında broşür, tesis içi uygulama ve uyarı levhalarıyla misafirlere bilgi verilmektedir.
 • Ürünlerin satın alması yapılırken satın alma prosedüründe belirtilmiş olan çevre dostu ve sürdürülebilir çevreyi destekleyen tedarikçiler ile işbirliği yapılırken; çevre dostu ürünlerin satın alınmasına önem verilmektedir.
SU YÖNETİMİ

 • Su tasarrufu sağlamak için musluklara su tasarruf aparatı takarak su tüketimimizin azaltılması sağlandı.
 • Tesisimizde su tasarrufu yapılması ve su sızıntılarına hızlı müdahale edilmesi konusunda personellerimize her yıl düzenli olarak eğitimler verilmektedir.
 • Odalar ve genel alanlarda misafirlerimizi su tasarrufu yapmaları konusunda odalarına koyduğumuz bilgilendirme kılavuzuyla yönlendirmekteyiz.
 • Pompalarda su kaçaklarını önlemek amacıyla keçeler geliştirildi.

 

ELEKTRİK YÖNETİMİ
 • Anafarta Otel tesis aydınlatmaların %95’i ve daha fazlası enerji tasarruflu aydınlatmalar ve 100 % invertör klimalardan oluşmaktadır.
 • Misafirlerimiz oda dışında enerjinin boşa tüketilmemesi için Anafarta Otel misafir kılavuzunda bilgilendirme ve hatırlatma mesajları bulunmaktadır.
 • Genel mekanlarda sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmektedir.
 • Tüm odalarda misafirlerimize elektrik tasarrufu hakkında uyarı yazıları bulunmaktadır.
 • Elektrik tüketimimizi azaltmak için doğal havalandırma amaçlı çatıda pencere bulunmaktadır.
 • Elektrik tüketimimizi azaltmak için doğal havalandırma sağlayabilmek adına pencere ve balkon kapılarına sineklik konmuştur.
 • 2023 yılı aylık elektrik tüketimi karşılaştırma tablosu ekteki dosyada yer almaktadır.

 

KİMYASAL YÖNETİMİ

 • Hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden
 • kimyasal kullanımını minimum düzeye düşürmek için çalışmalarımız devam etmektedir.
 • Temizliğe gelen personele kimyasal kullanımı konusunda eğitim vermekteyiz.
 • Anafarta Otel kimyasallarını biyoçözünür ürünler kullanan firmadan tedarik etmekteyiz.

 

ATIK YÖNETİMİ
 • Odalarda ve genel alanlarda misafirlerimizi atık ayrışımı yapmaya yönlendiren bilgilendirme mevcuttur.
 • Tesisimizde ömrünü tamamlamış atık piller için pil kutusu yer almaktadır.
 • Ömrünü tamamlamış atık piller için atık pil kutusu ve tüm alanlarda yeterli
 • Sayıda ayrışım üniteleri ile misafirlerimizi atık ayrılımı yapmaya yönlendirmekteyiz.
 • Geri dönüştürülebilir atıklar geri kazanım sağlamak amacı ile lisanslı firmalara teslim edilmektedir.
 • Tehlikeli atıklar doğaya zarar vermeden bertarafı sağlanmak üzere tehlikeli atık odasında muhafaza edilerek lisanslı firmalara teslime edilmelidir.

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

 • Tesisimiz içerisinde çevre ile uyumlu saksılar bulunmaktadır.

KARBON

 • Ozon tabakasını incelten maddelerin alternatiflerini kullanan ve/veya içeren ürünlerin seçilmesi konusunda gerekli özeni göstermekteyiz.
 • Tesisimizde ürünler tedarik edilirken yerel firmalara öncelik verilmektedir. Böylece tedarikçilerin teslimat araçlarından çıkan CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK

 • Tesisimiz mavi kapak projesine destek verilmektedir.

Mavi kapak projesi; Omurilik Felçlileri Derneği ile iş birliği içerisinde mavi kapak toplama kampanyası yapılmaktadır. Mavi kapak    dışında bağış yapmak isteyen misafirler resepsiyonla iletişime geçerek bildirim sağlarlar.

KÜLTÜREL MİRAS

 • Tesisimizin bulunduğu bölgede Zağnos Paşa Camii, Kuvayi Milliye Müzesi, Saat Kulesi, Yıldırım Camii gibi tarihi alanlar web sitemizde (anafartaotel.com) tanıtılmasına katkı sağlanmaktadır.
 • Tesisimiz web sitesi yanı sıra basılan ve her odada bulunan broşürle yerel ve tarihi kültürümüzün tanıtımını yapan bilgilendirmelere yer vermekteyiz.

 GERİ KAZANIM

 •  Anafarta Otel olarak tesisimizde şampuan ve sabunlar boşaldıkça buklet şişelerine tekrar doldurulmaktadır. Personel alanlarında ve misafir çay makinasında arıtılmış su kullanılmaktadır.

 ÇALIŞANLARIMIZ

 •  Tam zamanlı çalışan mevcut değildir. Yerel halktan sağlanan günlük temizleme veya çimleri biçen çalışanların fırsat eşitliği kapsamında dil, din, ırk, mezhep, yaş, siyasi görüş, cinsiyet gözetmeksizin çalıştırılmaktadır.

 YEREL HALKIN DESTEKLENMESİ

 • Tedarikçi firmalarımızın yerel bölgeden seçilmesine, tesisimizin içerisindeki alt yüklenicilerimizin seçiminde yerel işletmelere öncelik tanımaktayız.
 • Tam zamanlı çalışan mevcut değildir. Yeral halktan sağlanan günlük temizleme veya çimleri biçen çalışanların fırsat eşitliği kapsamında dil, din, ırk, mezhep, yaş, siyasi görüş, cinsiyet gözetmeksizin çalıştırılmaktadır.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI

 • Çocuk hakları politikamız kapsamında tüm çocukların temel haklarına saygı duyuyor, her türlü işkence, cinsel istismar, sömürü, insanlık dışı muamele, aşağılayıcı davranışlar sergilenmesinin karşısında durmaktayız.
 • Çocuk haklarına saygı duyma ve çocukları (cinsel sömürü dâhil) sömürü türlerine karşı korumak için gerekli tedbirleri alırız.
 • Çocukların korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmesini önleyici programları destekleriz.
 • Suça karışmış ya da kendilerine karşı suç işlenmiş çocukların topluma kazandırılmasının sağlayacak kurum ve kuruluşlara destek oluruz.
 • Çocuğa hizmet veren tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde oluruz.
 • Bulunduğumuz ortamda çocuk korumaya yönelik her türlü organizasyon ve etkinliklere destek oluruz.